Posiadamy wpis do rejestru ośrodka i organizatora turnusów rehabilitacyjnych.

Turnusy usprawniająco-rekreacyjne dla grupy osób niepełnosprawnych:

Zapisy na turnus odbywają się telefonicznie pod numerami15 81 81 301; 530 860 074

Sprawy organizacyjne dotyczące turnusów można konsultować pod numerem telefonu696 022 358

Aby uczestniczyć w turnusie rehabilitacyjnym z dofinansowaniem ze środków PFRON – należy koniecznie dostarczyć do Pensjonatu „Cyrkon” INFORMACJĘ O STANIE ZDROWIA nie starszą niż 3 miesiące.

Prosimy również o przesłanie do Pensjonatu dokumentacji potwierdzającej dofinansowanie.

Osoby ubiegające się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON (PCPR, MOPR), są zobowiązane do przedstawienia w pierwszym dniu podczas konsultacji medycznej, zaświadczenia lekarskiego o aktualnym stanie zdrowia, a w szczególności  o chorobie zasadniczej, uczuleniach oraz przyjmowanych lekach.

UWAGA!

W punkcie ROZPOZNANIE CHOROBY ZASADNICZEJ, lekarz wystawiający INFORMACJĘ O STANIE ZDROWIA wpisuje dysfunkcję narządu ruchu, upośledzenie umysłowe lub inne z wykazu schorzeń, w których ośrodek się specjalizuje!

Wpis ten jest konieczny do uzyskania dofinansowania ze środków PFRON.

W 2018 roku zapraszamy na turnusy refundowane przez PFRON w terminach: 

2

 
 

Termin turnusu

Cena turnusu

26.02 – 11.03

1299 zł

12.03-25.03

1299 zł

26.03 – 08.04

1299 zł

09.04 – 22.04

1299 zł

23.04 – 06.05

1499 zł

07.05 – 20.05

1499 zł

21.05 – 03.06

1499 zł

04.06 – 17.06

1499 zł

16.07 – 29.07

1499 zł

27.08 – 09.09

1299 zł

10.09 – 23.09

1299 zł

24.09 – 07.10

1299 zł

15.10 – 28.10

1299 zł

05.11 – 18.11

1299 zł

19.11 – 02.12

1299 zł

Warunkiem organizacji turnusu w danym terminie jest zebranie minimalnej liczby uczestników: 20 osób.

Ośrodek zastrzega możliwość anulowania turnusu na 30 dni przed terminem rozpoczęcia, w przypadku nie zebrania minimalnej grupy.

Cena zawiera:

Zabiegi terapeutyczne:

*  kąpiel perełkowa

*  światłolecznictwo (solux)

*  kąpiel ozonowa

*  terenoterapia -  NordicWalking

*  kąpiel wirowa kończyn górnych

*  koloroterapia

*  kąpiel wirowa kończyn dolnych

*  muzykoterapia

*  bicze wodne

*  terapia zajęciowa

*  masaż punktowy wodny stawów

*  zajęcia z pedagogiem

*  masaż punktowy wodny piersi

*  kinezyterapia: bieżnia, orbitrek, rower treningowy,        

   piłki rehabilitacyjne, step trzystopniowy

*  inhalacje

*  masaż klasyczny

*  masaż punktowy wodny kręgosłupa